Gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst med oss på onsdagar och söndagar.

Gudstjänster 

onsdagsmässa, ons 22 september, 18.30

Hässelby Strands kyrka
Jakob Hartman

högmässa, 26 september, 11.00

Hässelby Strands kyrka
Välkomnande av präst, Elisabeth Öberg Hansén

Kollekt
Kollekt för respektive gudstjänst meddelas under gudstjänsten. Vill du stötta kyrkans arbete så går det bra att swisha till: 123 150 92 72

Livesända webbgudstjänster

Du hittar våra livesända gudstjänster enklast genom att gå in på YouTube och söka på ”Svenska kyrkan Hässelby”. Här hittar du även övriga inspelningar från oss.
www.youtube.com

 

Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.

Matteusevangeliet 18:20