Gudstjänster - söndagsskolan startar igen!

Varmt välkommen att fira gudstjänst med oss. På onsdagar har vi mässa i Hässelby Strands kyrka, kl. 18.30 samt högmässa på söndag i Hässelby Strands kyrka, kl. 11.00. Söndagsskolan startar igen den 4 september!

Onsdagsmässa
Hässelby Strands kyrka, kl. 18.30
Mässan pågår cirka 30 minuter

Högmässa på söndagar
Hässelby Strands kyrka, kl. 11.00-12.00
Kyrkaffe och söndagsskola (fr o m 4 september)

Familje- och konfirmationsgudstjänster

Förutom våra mässor har vi familje- och konfirmationsgudstjänster i Hässelby Villastads kyrka. Se kalendariet för aktuella mässor och gudstjänster. 

Våra kyrkor

Hässelby Strands kyrka
Maltesholmstorget 8

Hässelby Villastads kyrka
Riddersviksvägen 116

Familjegudstjänst i Hässelby Villastads kyrka, 2 oktober kl. 11.00.

Söndagsskolan

Välkommen till söndagsskolan alla barn! Söndagar kl. 11.00 i Hässelby Strands kyrka.

Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.

Matteusevangeliet 18:20