Stöd och omsorg

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och du är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad du tänker och känner. I kyrkan kallar vi sådana samtal för själavårdssamtal. Behöver du någon att prata med? Har du förlorat någon nära? Eller känner du att du vill bidra på något sätt? Kontakta oss under respektive flik.

Diakoni – kyrkans utsträckta hand

Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling. Omsorg för andra människor och att möta människor precis där de befinner sig i livet, i sorg såväl som i med- eller motgång – utan krav eller tanke på motprestation.

Vill du arbeta som volontär i Svenska kyrkan Hässelby?

Vill du arbeta ideellt i kyrkan?

Just nu behöver vi kaffevärdar till kyrkkaffet på söndagarna efter högmässan. Vi behöver även dig som vill hjälpa till i vår second hand-affär, Tant Grön. Har du lust att dela med dig av din tid, dina erfarenheter och framför allt din vilja – hör av dig till oss!  

Minnenas café - en sorgegrupp där vi delar tankar och känslor

Minnenas café

En sorgegrupp där vi delar tankar och känslor. Vi har första träffen tisdag den 23 november. För att delta behöver du anmäla dig.

Enskilda samtal

Vi erbjuder enskilda samtal som stöd och själavård. Vi för inte journal och har tystnadsplikt. Kontakta någon av oss, präster eller diakoner, för att boka tid för samtal.

Sorgegrupp för barn

Barn och ungdomar som har förlorat en närstående erbjuds att delta i en sorgegrupp där man tillsammans med andra får möjlighet att bearbeta sina upplevelser och känslor.

Läs mer om sorg och sorgebearbetning på Svenska kyrkans nationella webbplats.

Be för mig.

Skriv ditt böneämne här så kommer vi att be för dig vid nästa gudstjänst.