Meny

Friluftsgudstjänster och övriga gudstjänster i sommar

I sommar har vi friluftsgudstjänster och konfirmationsmässor. I Augusti planerar vi att ha högmässor i Hässelby Strands kyrka, beroende på allmänna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Friluftsgudstjänster

5 juli , 11.00
Hässelby Villastads kyrka
Riddersviksvägen 116
Präst: Katarina Wolf
Musiker: Maria Wilson

19 juli, 11.00
Hässelby Villastads kyrka
Riddersviksvägen 116
Präst: Ingegerd Häller
Musiker: Cathrine Skagstedt

2 augusti, 11.00
Hässelby Villastads kyrka
Riddersviksvägen 116
Präst: Mikael Dynesius
Musiker: Cathrine Skagstedt

23 augusti, 11.00
Hässelby Villastads kyrka
Riddersviksvägen 116
Präst: Peter Streling

Vi sitter glest placerade på gården. Max antal personer: 50 st.

Övriga gudstjänster

15 & 16 augusti, 11.00, 14.00
Konfirmationsmässa
Hässelby Villastads kyrka
Riddersviksvägen 116
Präst: Katarina Wolf
Musiker: Maria Wilson

19, 26 augusti, 18.30
Onsdagsmässa
Hässelby Strands kyrka

30 augusti, 11.00, & 13.00
Högmässa med avtackning av Peter Streling
Hässelby Strands kyrka
Präster: David Kindbom och Peter Streling