Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vara kristen -en bokcirkel

Tisdag 19/3, 2/4, 23/4 och 7/5

Fyra tankar om kristen tro

Tillsammans läser vi den brittiske ärkebiskopen Rowan Williams bok; ”Vara kristen”.

Tisdag 19/3, 2/4, 23/4 och 7/5 kl 18.30-20.30 i Harplinge församlingsgård


Anmälan senast 12/3 till klas.linder@svenskakyrkan.se 
Boken beställer vi gemensamt, när vi vet gruppens storlek.

Väl mött gm. Peder Jarnvall och Klas Linder