Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våffelcafé i Steninge sockenstuga

Söndagar 14/7, 21/7 och 4/8

Våffelcafé

En stund i gemenskap vid nygräddade våfflor i Steninge sockenstuga.

Välkommen även till anslutande ”Musik i sommarkvällen” kl.18 i Steninge kyrka vid dessa tillfällen.

Söndagarna; 14/7, 21/7 och 4/8 kl.16-18 i Steninge sockenstuga.

Välkommen.