Tala Film Tala Liv

Tala film/Tala liv

En film - ett samtal - en tallrik soppa

Tala film/tala liv kvällar

 Anmälan senast en vecka innan respektive film till Klas Linder. 

I samarbete med Sensus studieförbund