Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Program för förskola och skola

Vi erbjuder ett inarbetat program för förskolorna och skolorna i vårt upptagningsområde.

Vårt mål är att tillsammans med er i förskolan/skolan, främja barnens kunskap kring närmiljö, hembygd, traditon, etik och moral. 
Erbjudandet är ett icke-konfessionellt undervisningsprogram om kyrkans liv och historia. Det uppfyller läroplanens krav på saklighet och andlighet.

Vi erbjuder samlingar kring kyrkans högtider, ex. jul, påsk och alla helgona helgen. Program kring den levande kyrkogården, Kyrkdetektiver och Bibeläventyret.
För de äldre skolåldrarna erbjuder vi SE-projektet, "se mig, se andra", om självbild.

Finns andra önskemål kring samarbete är ni varmt välkomna att kontakta oss, för att gemensamt finna en metod.

Välkommen att kontakta oss för program och frågor.

 

Mattias Claesson

Mattias Claesson

Svenska kyrkan i Harplinge Steninge

Fritidsledare

Helena Thornbratt

Helena Thornbratt

Svenska kyrkan i Harplinge Steninge

Församlingassistent