Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pressmeddelande 2019-03-13

Drag Queen Story Hour

Fantasi är intelligens som leker 

Den formuleringen av Albert Einstein känns sällan så relevant som när vi leker med våra roller, prövar inövade beteenden eller sätter våra normer och förutsättningar under betraktande. Det har alltid varit sagans uppgift att knacka oss på axeln eller stilla antyda; ”men om du tänker så här eller om verkligheten plötsligt såg ut så här och tog denna vändning…vilken skillnad skulle det göra för dig då?”. Rödluvan, Guldlock, bockarna Bruse, Svinaherden med sin förtrollade kittel, Hans och systern Greta, you name it! De har alla gjort erfarenheten att livet i sagans form inte alltid varit given. Sentida kollegor som Spiderman, Ninja turtles, Star Wars och Ringens hela värld och pojken som både vill vara Lucia med ljus i håret OCH fotbollsforward med raketkraft i dobbarna kliver in i samma forskargrupp; vem är jag och varför? Hur är jag bäst mig själv? Lika viktiga frågor som svårfångade svar.

I sagans språk och fantasins gränslösa möte träffar vi Lady Busty och Miss Shameless i lek på fullt allvar. En förälder till barn i pastoratets verksamhet reflekterade i veckan så här; ”Vi samlas för ofta i en avskild grupp för att tala om hur ”de är”. Istället borde vi arbeta för att överskrida gränserna för att komma fram till vem ”vi” är”.

Lördag 23 mars anordnas DragQueenStoryHour i Harplinge församlingsgård.

Kontaktperson
Peder Jarnvall, kyrkoherde
Tfn. 035-15 09 82
peder.jarnvall@svenskakyrkan.se