Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Powerwalk, 30/3

Kraft till knopp och kropp

-kraft till knopp och kropp

Välkommen till en paus från kaos

Vi börjar med frukost för rons skull. Därefter går vi tillsammans upp
över Guds gröna ängar med en gemensam livsfråga att dela.
Avslutar med återsamling i sockenstugan och fruktstund.

Lördag 30/3 kl 9-12 i Steninge sockenstuga

Anmälan senast 27/3 till peder.jarnvall@svenskakyrkan.se 

Välkommen gm. Peder Jarnvall och Klas Linder