Pilgrimsvandring i närområdet

Varannan fredag ojämna veckor kl.10-12.

Pilgrimsvandring i närområdet

Med olika teman som grund vandrar vi tillsammans, ibland i tystnad och ibland i samtal med varandra. Ta med egen fika.

Varannan fredag kl.10-12. Start 17 september.

Anmälan till Per Franzén senast dagen före. 
Vid anmälan meddelas startpunkten.