Foto: Kristin Lidell

Nattvard i Coronatid

i Harplinge-Steninge pastorat

På grund av rådande Coronapandemi har vi under en tid varken kunna fira gudstjänster och än mindre mässa på ordinarie sätt.
Vill du få enskild nattvard är du välkommen att kontakta någon av pastoratets präster.

Peder Jarnvall

Peder Jarnvall

Svenska kyrkan i Harplinge Steninge

Kyrkoherde

Jörgen Pettersson

Jörgen Pettersson

Komminister

Bosse Vallén

Vikarierande präst