Lediga tjänster

För tillfället finns det inga lediga tjänster i Harplinge-Steninge pastorat strax norr om Halmstad

För tillfället finns det inga lediga tjänster i Harplinge-Steninge pastorat.

Ett lagarbete, så tänker jag livet i vårt pastorat.

Vi har kanske olika uppgifter och ansvarsområden eller så verkar vi endera som fritidare, förtroendevald eller anställd. Men det är i en gemensam uppgift; öppna för Guds rike i människors liv. I det uppdraget behöver vi vara många och med spridda gåvor, förmågor och ingångar.

Guds rike är inte statiskt och förutsägbart och då kan inte heller kyrkan på jorden vara det. Vid morgonkaffet med arbetskamraterna uppskattar jag ett samtals vändningar från det privata till det professionella och hur en erfarenhet från helgens utflykt eller familjens aktivitet blir utgångspunkt för att utveckla eller revidera en verksamhet. Där är bekräftelsen en viktig komponent; att vi får komma till tals, berätta vår story och formulera vår upplevelse med alla dess utvikningar.

Sida vid sida runt bordet analyseras favoritlagets möjligheter att gå vidare i cupen, resultatet av Mellons senaste deltävling, skillnaden mellan öst- och västkustrap och vad som är att föredra mellan katter och hundar. Just den senare diskussionen är kanske bordets mest svårlösta. Kanske har någon glömt sin mat eller någon annan fått med sig mer än magen behövde och då brukar det bli utjämning i ledet. Det är visserligen lite trångt runt bordet ibland men för den som önskar variation i sällskap och samtalsämnen finns förutom huvudexpeditionen, vår förskola Kyrkbackens eller vaktmästarnas. Väljer du den senare får du en vandring rätt in i paradiset på köpet.

Våra kyrkogårdar i Harplinge och Steninge är med all rätta lika uppskattade rastplatser för själen som de är ett populärt konto på instagram. Grönskande oaser för nya utblickar, insikter och upplevelser. Och jag skulle tro att stämningen runt bordet där också är sig rätt lik. Uppdraget är ju det samma: ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar”. Tack Jesus, för tilliten.

Peder Jarnvall, kyrkoherde