Bilder för Kyrkovalet 2021
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkovalet 2021

19 september 2021. Sidan fylls på med information kontinuerligt

Nedräkning till årets kyrkoval.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Söndag 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras.

Sidan fylls på med information kontinuerligt.

Vem, vad, hur och varför.

Får jag rösta?
För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara kyrkobokförd i en församling i Sverige.

Vad väljer jag till?
För Svenska kyrkan är medlemmarnas inflytande viktigt. För att kunna kalla sig folkkyrka behöver ju folket vara med och styra. Det gör man på tre olika nivåer: lokalt, regionalt och nationellt.

Vad röstar jag på?
Personer som ställer upp i kyrkovalet kallas för kandidater. De representerar olika nomineringsgrupper. Nomineringsgrupperna driver de frågor som de tycker är viktiga för Svenska kyrkan och i kyrkovalet röstar du på de nomineringsgrupper och kandidater som du tycker bäst representerar din egna åsikter.

När kommer röstkorten?
De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till.

Hur gör jag för att rösta?
Du kan gå och rösta i din vallokal på valdagen den 19 september. Du kan också förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i hela landet, 6-19 september. Det är också möjligt att förtidsrösta genom brevröstning. OBS! Även för att förtidsrösta behövs röstkortet. För den som blir förhindrad att besöka vallokalen är budröstning möjlig.

Förtydligande:
Vallokal = din lokala vallokal den 19 september som står på ditt röstkort. Röstningslokal = lokaler där du kan förtidsrösta 6-19 september. Gäller även på valdagen om du inte kan ta dig till din vallokal.

Är det möjligt att personrösta?
Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre personer som du helst vill se valda.

Hur påverkas kyrkovalet under coronapandemin?
I och med pandemin kommer kyrkovalet att behöva göra anpassningar för att valet ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt. I vårt pastorat utökar vi till exempel möjligheten att förtidsrösta.