Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kyrkdax på Harplinge äldreboende

Varannan torsdag kl.10.30

Svenska kyrkans program på Harplinge äldreboende

7/2 Barbro Persson sjunger läsarsånger till dragspel
21/2 Älskade psalmer
7/3 Ulla Thuresson läser en berättelse
21/3 Sång av dagledigkören Tisdagskören 

4/4 Ulf Blennerud sjunger psalmer och sånger.
10/4 Skärtorsdagen: Nattvard
30/4 (OBS tisdag kl. 17) Harplinge-Steninge Kyrkokör sjunger in våren
16/5 Program ej färdigt

13/6 Sångare ur kyrkokören, kaffeservering