Konfirmation i samverkan

Konfirmation i Svenska kyrkan Getinge-Rävinge församling.

Välkommen att kontakta för mer information Getinge-Rävinge församlingar
Walter Cervin tfn. 035-19 24 43 eller walter.cervin@svenskakyrkan.se