Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Konfirmandgruppen Alpha

utgår från Harplinge församlingsgård

Alpha är en traditionell konfirmandgrupp med en viss aktiv (sport och rörelse) approach.

Vi träffas torsdagar (ungefär varannan vecka) ochh någon lördag samt söndag för aktivitet och gudstjänst. Vi utgår från Harplinge församlingsgård.

Kontaktperson klas.linder@svenskakyrkan.se