Jordklotet, sett från rymden.

Gudstjänster och mässor för miljön

Under året kommer miljön och klimatet att belysas på olika sätt i verksamheter och i gudstjänster i Harplinge och Steninge pastorat.

För hoppfullhet genom musik, texter, ljuständning och bön.

- för stunder kring en hållbar omsorg och ökad hoppfullhet om vår jord.

 Mässa för miljön och gudstjänst för miljön kommer att presenteras i kalendariet.

Välkommen.