Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gudstjänst med små och stora

Gudstjänster med små och stora

Söndag 8/12 2019 kl.16 i Harplinge kyrka. Terminsavslutning för barngrupper.

Barnens gudstjänst

23/9, 14/10 och 25/11 2019 kl. 10 i Harplinge kyrka
En gudstjänst där barnen får vara i centrum. Avslutas med kyrkfika. Vid dessa tillfällen är öppna förskolan i kyrkan.