Foto: U Widepalm

Gudstjänst med små och stora

Gudstjänst med små och stora

Gudstjänst med Små och Stora är en gudstjänst som ger rum för förklaring, rörelse och utforskning. Vid slutet av varje termin hålls en större Gudstjänst med Små och Stora med avslutning av församlingarnas grupper. På höstenterminen brukar det vara en luciagudstjänst och inför sommaren en familjeeftermiddag med pyssel, sommarpsalmer och andakt. Håll utkik i kalendariet för aktuella datum.

 

Barnens gudstjänst

Under terminen en måndagförmiddag i månaden i Harplinge kyrka. Se kalendariet. 
Barnens gudstjänst är en gudstjänst där barnen får vara i centrum. Sång, rörelse och bön sammanfattar gudstjänsten. Avslutas med kyrkfika. Vid dessa tillfällen är öppna förskolan i kyrkan.