Foto: Ulrika Widepalm

Barn 0-8 år och Familj

Alla får va´ med i Guds familj.

Barnen har en särskild plats i våra församlingar och i Guds stora familj.

I Svenska kyrkan i Harplinge och Steninge kallas detta arbete för Dopfördjupning.
Vi vill skapa Rastplatser för familjerna, med plats att växa.

Mål
Med dopet som grund vill vi skapa mötesplatser med sig själv, med Gud och med sina medmänniskor.
 
Är ert barn i behov av särskilt stöd är ni välkomna att höra av er till oss, då vi tillsammans försöker finna rätt förutsättningar för er och ert barn

Dopfest i Öppna förskolan anordnas en gång per termin, där de barn som döpts det senaste halvåret inbjuds. Barnen får ett minne från sitt dop.

Bibelutdelning Det året barnet fyller sex år, bjuds man in till kyrkan för att motta sin egen Bibel för barn.