Valspråk och vapensköld

Biskop Eva Nordung-Byström har hämtat sitt valspråk ”Nu är Guds tid” från familjegudstjänstens inledningsord i 1986 års kyrkohandbok. Valspråket vill betona barnens och de ungas särställning i vår tro och vår kyrka.

Dessa ord anspelar i sin tur på ”Nu är den rätta stunden” i 2 Kor 6:2. ”Den rätta stunden” är en översättning av det grekiska tidsbegreppet ”kairos”. Ordet betyder ungefär ”det rätta ögonblicket” och beskriver på flera ställen i bibeln den tid som är Guds och som inte begränsas av den kronologiska tiden. (grek: kronos)

Biskopsvapnet

I Eva Nordung-Byströms biskopsvapen finns symbolen för Härnösands stift.  Den består av ett blått fält med en guldtriangel som det skjuter ut guldstrålar från och är omgiven av en krans av sju femuddiga stjärnor av silver. Triangeln representerar Gud och stjärnkransen representerar stjärnbilden Corona Borealis (Norra kronan), en symbol för "nordanlanden".

De övriga symbolerna i vapenskölden belyser och betonar valspråkets innebörd på olika sätt. Duvan är symbolen för den heliga Anden, Gud mitt ibland oss här och nu - och för diakonin, evangeliet i handling.

Duvan med olivkvisten påminner också om hebreiska begreppet "Shalom", fred, frid och frihet, som är ett uttryck för Guds vilja och tanke med våra relationer till varandra, till skapelsen, till oss själva och till Gud.  

Glorian med den tvåfärgade åttauddiga stjärnan symboliserar Visheten, på grekiska Sofia, en i judisk och grekisk filosofi viktig egenskap hos Gud som ofta beskrivs och avbildas som ett kvinnligt väsen (se t.ex. Ords.8).

Cirkeln är också en symbol för Gud, som är evig, utan början och slut och större och högre än vår tankeförmåga och vårt förstånd.  

Nattvardsbägaren påminner om begreppet "åminnelse" i nattvardens instiftelseord. Ordet är en översättning av grekiskans ”anamnesis” och beskriver inte endast något man minns utan också något som aktivt gäller i nuet. ”För dig utgiven, för dig utgjutet” blir sant i vår egen verklighet.  

I biskopsstaven (kräklan) finns en stiliserad lilja, symbolen för Maria, Jesu mor. Liljeformen återkommer i formen och mönstret på mitran (biskopens huvudbonad). När tiden var inne blev Gud en av oss i Jesus Kristus. Detta blev möjligt genom att en ung tonårsflicka sa ja till uppdraget med orden: ”Jag är Herrens tjänarinna”. Maria är en stor förebild och ledstjärna för Eva.  

I Liljesymbolen finns ”Yod” den första bokstaven i det hebreiska gudsnamnet, ett namn som i vår bibel översätts med orden ”Jag är den jag är”. Det ursprungliga ordet är ett verb som sannolikt står i en kausativform som ger ordet en handlande aktiv betydelse, ungefär: ”Han är- han skapar-han låter bli till”.  

Gud som är den som är, som finns i litet och stort, som handlar, ger av sig själv och möter oss som vi är, kallar oss att vara hans kyrka, hans familj, här och nu.

Heraldik

Heraldik är läran om den typ av märken som kallas vapen och deras historia, men först och främst regelverket för hur de utformas och används.