Svenskarna vandrar för klimaträttvisa

I juli månad börjar Ekovandringen till Paris. Genom hela Europa kommer människor att fotvandra för att nå fram till klimattoppmötet i december. Den svenska delen börjar i Uppsala den 12 juli och når fram till Lund två månader senare, den 10 september.

Initiativtagare är kampanjen Act Now For Climate Justice som i Sverige drivs av Svenska kyrkan och Diakonia. Ekovandringen 2015 knyter samman Sverige med en internationell pilgrimsvandring som ska gå ända till klimatmötet i Paris.

Med start i Uppsala den 12 juli vandrar svenska pilgrimer ner mot Paris. Den svenska delen av vandringen kommer fram till Lund den 10 september.

På hemsidan  ekovandringen.se kan vem som helst se var vandringen går och gå in och registrera sig för att delta. Ekovandringen sker i etapper på cirka 20 kilometer per dag. Act Now For Climate Justice – på svenska "agera nu för klimaträttvisa" – är en global kampanj med siktet inställt på klimattoppmötet, COP 21, i Paris, december 2015.

Målet för kampanjen är att få politikerna att besluta om ett ambitiöst och rättvist klimatavtal. Klimatförändringarna påverkar alla, men särskilt människor som lever i fattigdom och utsatthet, trots att de har gjort minst för att orsaka klimatförändringarna. Därför behövs åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid, men också ekonomisk kompensation till de allra fattigaste så att de kan få möjlighet till utveckling på ett hållbart sätt.

I Sverige drivs Act Now For Climate Justice gemensamt av Diakonia och Svenska kyrkan. Svenska Kyrkans Unga, Sveriges Kristna Råd, Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen har också valt att ställa sig bakom kampanjen.

2015-05-21