Foto: Maria Pedersen

Svenska kyrkans arbete mot sexuella övergrepp

Den spontana kampanjen #metoo har gett kvinnors utsatthet en plats i ljuset. Kvinnor från olika branscher går samman och berättar om sexuella trakasserier och övergrepp. Inte heller kyrkliga miljöer går fri från detta. I Svenska kyrkan finns sedan lång tid tillbaka två kontaktpersoner i varje stift med uppgift att vara ett stöd för den som blivit kränkt av en anställd, förtroendevald eller ideell medarbetare inom Svenska kyrkan. Kontaktpersonerna är till för att lyssna, ge stöd till egna beslut och förmedla kontakter till myndigheter och organisationer.

Här kan du läsa mer om kontaktpersonerna i Härnösands stift och även ta del av Svenska kyrkans riktlinjer för bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp.

Kontaktpersoner för arbetet mot sexuella övergrepp

I varje stift finns sedan 1998 två kontaktpersoner utsedda av stiftet, en man och en kvinna med uppgift är att vara stöd till dem som blivit kränkt av en anställd, förtroendevald eller ideellt arbetande inom Svenska kyrkan.

Kyrkans ansvar vid sexuella övergrepp

Kyrkans grundläggande förhållningssätt är att sexuella övergrepp är oacceptabla och att vid misstanke om brott ska anmälan göras. Sexuella övergrepp strider mot kyrkans uppdrag och människosyn. - De människor som har sådana erfarenheter måste bli tagna på allvar, säger Mona Bentsen, kontaktperson för sexuella övergrepp på Härnösands stiftskansli.

Kvinnor i Svenska kyrkan sprider ljus över övergrepp

Under fredagen anslöt sig kvinnor inom Svenska kyrkan till den spontana kampanjen Metoo. Uppropet har samlat en rad sexuella övergrepp som inträffat i kyrklig miljö. – Det är ett lock som öppnats, i samhället och därmed också i kyrkan, säger biskop Eva Nordung Byström.

Ärkebiskopens uttalande med anledning av #vardeljus

Jag önskar att vi kunde säga att kyrkan är fri från kränkningar. Men jag vet också att så inte är fallet. Jag har undertecknat uppropet #Vardeljus och jag känner vrede över de strukturer som tillåter att sådant fortfarande sker.