Bild av medeltida väggmålning från Hackås kyrka. Över bilden står texten "Stiftshistoriska sällskapet".
Foto: Torbjörn Svaan

Stiftshistoriska sällskapet

Stiftshistoriska sällskapet arbetar för att väcka intresse för och främja kyrkohistoriska studier rörande Härnösands stift.

Sällskapet bildades 1986 efter att biskop Bengt G Hallgren tagit initiativ till detta genom ett möte i biskopsgården 1985 i närvaro av grundaren av motsvarande sällskap i Växjö stift. Sällskapets föregångare motsvarades i huvudsak av Härnösands stifts teologiska sällskap.

Under 2017 firas reformationsjubileet med anledning av att det var 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser i Wittenberg. Stiftshistoriska sällskapet kommer att uppmärksamma detta genom ett antal symposier om reformationen och Luther runt om i stiftet.

 

Kontaktperson: Göran Lundstedt, 060-531 01 15

Som medlem:

  • Stödjer du den kyrkohistoriska verksamheten i stiftet

  • Besöker du sällskapets årliga vårsymposium där olika föredragshållare bjuds in att föreläsa kring ett tema

  • Besöker du årsmötet, där du själv kan påverka sällskapets verksamhet.

  • I samband med mötet anordnas även här föredrag

  • Får du information om sällskapets utgåvor

  • Får du kontakt med sällskapets medlemmar, ett nät av historieintresserade i Härnösands stift

  • Sällskapet vänder sig till alla som är intresserade av kyrkohistoria!

Medlemsavgifter:

  •  Enskild medlem – 100 kronor per år

  •  Församling – 300 kronor per år

Stiftshistoriska sällskapet
Postgiro 857011-1
Adress: Box 94, 871 22 Härnösand

Att beställla sällskapets skrifter

Utgåva 5 – 12 finns att köpa via Härnösands stift.
Beställning: skicka brev till Härnösands stiftshistoriska sällskap, Box 94, 871 22 Härnösand.

Skriv vilka utgåvor du vill köpa tillsammans med din postadress. Vi kan skicka böckerna per post eller så hämtar du dem direkt på stiftskansliet på Universitetsbacken 1 i Härnösand. Vi skickar en faktura direkt efter beställning.

Prislista:

Studier och uppsatser utgåva 5-10, 12, 30 kronor + frakt
Studier och uppsatser utgåva 11 (inkl.cd) 100 kronor + frakt
50 kronor tillkommer för frakt inom Sverige för 1-3 böcker. Ytterligare 30 kronor tillägg för 4-6 böcker, ytterligare 30 kronor för 7-9 böcker osv.