Stiftsfullmäktige sammanträder

Torsdag 23 november sammanträder stiftsfullmäktige på Kyrkans hus i Sundsvall.

Ledamöterna samlas klockan 8 för morgonmässa i Sundsvall Gustav Adolfs kyrka. Därefter öppnas sammanträdet klockan 9 i Kyrkans hus, för information om aktuella ärenden samt gruppmöten.

Plenarförhandlingarna tar vid senare på eftermiddagen. På agendan: verksamhetsplan och budget för stiftsorganisationen och prästlönetillgångarna, samt besvarande av motioner.

Se agenda