SpeakApp - Berätta vad du tycker om Svenska kyrkan

Barn och ungas åsikter om tro och liv, kyrkan och samhället är viktiga för Svenska kyrkan. Vill du vara med att påverka vad kyrkan ska göra i framtiden och vad kyrkan ska vara för plats? Är du 20 år eller yngre vill vi gärna ha din hjälp att besvara några snabba frågor och skicka in dina åsikter om Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan har beslutat att man ska göra barnkonsekvensanalys på beslut som tas i församlingars kyrkoråd och i stiftsstyrelserna. Det betyder att beslutsfattare måste fundera över hur barn och unga påverkas av de beslut som fattas. För detta arbete behöver Svenska kyrkan hämta in barns och ungas röster om tro och liv, kyrkan och samhället. 

Det gör vi via appen SpeakApp.

Nu vill vi ha din hjälp, som är upp till 20 år, att besvara snabbfrågor, och skicka in åsikter. Berätta om dina åsikter, idéer, tips och engagemang. 

Ladda ner speakapp gratis, finns där appar finns.

Vad är SpeakApp?

En app där du som ung kan delge dina åsikter om kyrkan, på olika sätt genom olika funktioner. Du kan vara anonyma om du vill.  Appen laddas ner gratis där appar finns. Om du vill kika på appen, gör så här.

Ladda ner SpeakApp från app-store eller google play.
Välj ”Svenska kyrkan Härnösands stift” under ”kommun” i menyn till vänster. Tryck spara.
Om du vill använda funktionen E-förslag (obs! finns inte än, kommer under hösten) så behöver du registrera ett konto.
Klart! Nu kan du kika igenom de olika funktionerna. 

SpeakApp