Kollage av tre bilder: Klockstapel, saft och bulle, medeltida madonna
Foto: Torbjörn Svaan, Alex&Martin/IKON

Sommarkyrkor 2019

Här nedan kan du se vilka kyrkor som är vägkyrkor respektive sevärdhetskyrkor sommaren 2019. Välkommen till en stunds vila från vägdamm och shoppingstress. Ta del av ett levande kulturarv.

Efter midsommar slår årets sommarkyrkor upp sina portar för vägfarare och andra semesterlediga. I Härnösands stift håller några kyrkor extra öppet under semesterperioden för att bjuda på en stunds vila från vägdamm och shoppingstress. Många av sommarkyrkorna är vackert belägna i landskapet och har en historia som gör dem värda en egen utflykt. Det är unika kulturmiljöer där det finns konstskatter från olika tidsepoker, i vissa ända från tidig medeltid. Andra kyrkor fungerar som en oas och rastplats längs färdvägar och vardagsstråk. Kyrkorna är också andaktsrum dit vem som helst kan söka sig, kanske för att tända ett ljus, be en bön eller bara för en stunds stillhet.

I Härnösands stift har Svenska kyrkan mer än 200 kyrkor och kapell. Många fler, än de som är anmälda som sommarkyrkor, håller öppet för besökare utanför gudstjänsttid. Vanligen med mindre service än de nedan uppräknade.

Medelpad/Ångermanland

Sevärdhetskyrkor: 

Boteå kyrka, 1 juli-21 juli, klockan 11.00-16.00.

Härnösands domkyrka, måndag-lördag, klockan 8.00-16.00 och söndag, klockan 8.00-13.00, året runt. 

Selångers kyrka, 1 juli-31 juli, måndag-fredag, klockan 09.00 -15.00

Sånga kyrka, 1 juli-21 juli, klockan 11.00-16.00.

Överlännäs kyrka, 1 juli-21 juli, klockan 11.00-16.00.

Vägkyrkor*:

Borgsjö kyrka, 24 juni-11 augusti, måndag-onsdag, klockan 09.30-14.00. Man kan då få en enklare guidning i kyrkan. Vi bjuder på fika på Borgsjö hembygdsgård.

Gudmundrå kyrka, 1 juli-31 juli, måndag-fredag 09.30-16.15, andakt 12.30. Tornmuseum, Sackeusbod, Fairtradeprodukter, enklare servering och möjlighet till guidning finns.

Haverö kyrka, 8 juli-21 juli, onsdag-lördag klockan 11.00-15.00. Andakt klockan 13.00. 

 

Lidens gamla kyrka, 1 juli-26 juli, måndag-fredag klockan 11.00-16.00.

Multrå kyrka, 1 juli-21 juli, klockan 11.00-16.00, kaffeservering och musikprogram på onsdagar klockan 12.00

Njurunda kyrka, 1 juli-28 juli, klockan 11.00-15.00. Servering av kaffe och kakor i vapenhuset. Två guider finns närvarande. 

Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka, 23 juni-18 augusti, klockan 10.00-15.00 (lunch 11.15-11.45) Sevärdheter, guidning och kaffe. Kammarmusik varje onsdag klockan 19.00. Andakt vardagar 12.10

Ytterlännäs gamla kyrka, 24 juni-26 juli, vardagar kl 11-17, andrum kl 14

Vi erbjuder guidning, hembakat fika, utställningar och ett helt otroligt kyrkorum med helgonskulpturer, 1700-talsinredning, medeltida valv samt väggmålningar! Kyrkan finns mellan Bollstabruk och Nyland, längs väg 333.

*Vägkyrkorna är bemannade

 

Jämtland/Härjedalen

Sevärdhetskyrkor:
Duveds kyrka: öppen året runt klockan 08.00-20.00

Norderö kyrka, 17 juni-11 augusti, klockan 10.00-18.00

Sunne kyrka, öppen 09.00-15.00 vardagar och i samband med verksamhet på helgerna. Om kyrkan är låst så leta rätt på en vaktmästare eller boka i förväg via expeditionen: 063-16 11 50.

Vägkyrkor*:

Frösö kyrka, 17 juni-3 augusti, måndag-fredag klockan 08.00-20.00, lördag 08.00-14.00 och söndag klockan 14.00-20.00. Pilgrimsstämpel finns vid kyrkan. 

Ragunda gamla kyrka, 24 juni-11 augusti , klockan 12-19 varje dag. Visningsandakt vardagar kl 14. 

Åre gamla kyrka, 1 juli -25 juli, klockan 08.00-20.00, guid finns tillgänglig mån-tors klockan 13.00-16.00, Andakt klockan 15.00


*Vägkyrkorna är bemannade

Ett kollage av medetiltida kyrkliga interiörer och exteriörer.

21 medeltida kyrkor

Vid medeltidens slut fanns minst 103 kyrkor inom Härnösands stifts nuvarande gränser. Av dessa kyrkor är 21 bevarade och används än i dag för det ändamål som avsågs när de uppfördes. Här kan du kika in i alla de kyrkor som ingått i stiftets projekt Medeltiden.

Hitta din kyrka via mobilen

Hitta din kyrka och den verksamhet och eller gudstjänst som passar dig via mobilappen Kyrkguiden.

Beskuren bild på ett par ben som vandrar längs grusväg omgiven av sommargrönska.

Pilgrimsvandring

Församlingarna i Härnösands stift erbjuder ett stort urval av pilgrimsaktiviteter. Det är vandringar och gudstjänster längs leder med anor från medeltiden. Ta chansen att gå med!

Stiftets tillkomst och gränser

I början på medeltiden fanns inte Härnösands stift. Landskapen som nu ingår i stiftet tillhörde Uppsala ärkestift och Norge. Först 1647 bildades Härnösands stift.

Vägkyrka

Den ska vara lättillgänglig för bilister och andra vägfarare. En vägkyrka har andakt dagligen. Den ska vara öppen minst fem timmar dagligen under minst två veckor i följd i perioden juni till augusti, helst mer. I kyrkan ska man kunna träffa människor för samtal och guidning. I eller i anslutning till kyrkan ska erbjudas en enkel servering och tillgång till toalett.

Sevärdhetskyrka

Är en kulturellt angelägen kyrka. Som namnet säger - en kyrka värd att se och uppleva. Kan gärna kompletteras med samma delar som vägkyrkan, andakt , visning, guidning, etc, men är inget tvång. Stillhet och möjlighet till kontemplation är också något att erbjuda!

Pilgrimskyrka

Kyrka, ruin eller kyrkplats utmed pilgrimsled, med pilgrimshistoria. Det betyder att kyrkan ska vara helgad åt en historisk person till vilkens minne pilgrimsvandringar har förekommit eller att det finns föremål eller minnesmärken med anknytning till historiska pilgrimsvandringar. Också andra kyrkor, med nödvändighet kopplade till regelbundna nutida pilgrimsvandringar kan utmärkas som pilgrimskyrka.

Fjällkyrka

En öppen kyrka i fjällvärlden. Många fjällkyrkor är öppna dygnet runt, året om. I en del av dem bjuds andakter och möjlighet till samtal.