Foto: Susanne Karlsson

Härnösands stift söker sydsamisk slöjdare

Härnösands stift söker en sydsamisk slöjdare som kan formge och färdigställa mässhake och tillhörande stola.

Härnösands stift söker sydsamisk slöjdare bosatt i Jämtland, Härjedalen, Medelpad eller Ångermanland för uppdraget att formge och färdigställa smyckandet samt fodrandet av en befintlig mässhake med tillhörande stola för användning i det samiska kyrkolivet i Härnösands stift.

Ett genomförandeavtal skrivs mellan Härnösands stift som beställare och den slöjdare som åtar sig uppdraget. När arbetet är slutfört och godkänt övertar beställaren äganderätten medan slöjdaren behåller upphovsrätten vilket även ska framgå i en märkning av textilierna.

Det färdiga arbetet kommer att välkomnas i gudstjänst under augusti 2024 av biskop Eva Nordung-Byström.

Ansök om uppdraget:

Skicka in din skiss, kostnadsförslag, tidsplan och  en portfolio/CV med referenser till:  harnosand.stift@svenskakyrkan.se
Märk e-posten med ”samiska textilier”

Materialet ska vara inlämnad till Härnösand stift senast 30 april 2024. 

  För frågor, kontakta:

 • Susanne Karlsson

  Susanne Karlsson

  Härnösands stift

  Diakoni

  Mer om Susanne Karlsson

  Stiftsdiakon och samordnare för samiskt kyrkoliv, församlingsfortbildning, ideellt medarbetarskap och Act Svenska kyrkan.