Foto: Gustaf Helsing/Ikon

Samernas nationaldag på söndag

Söndag 6 februari är samernas nationaldag. Den uppmärksammas bland annat i kyrkor i Härnösands stift.

Nationaldagen är gemensam för alla samer oavsett om de bor i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland och den har firats sedan 1993.

Här är några kyrkor i Härnösands stift där nationaldagens uppmärksammas:
Stora kyrkan, Östersund, högmässa klockan 11
Duveds kyrka, festgudstjänst, klockan 11
Hotagens kyrka, gudstjänst, klockan 11
Funäsdalens kyrka, tvåspråkig gudstjänst, klockan 11
Brukskyrkan, Köpmanholmen, samisk gudstjänst klockan 18

Läs mer om gudstjänsterna den 6 februari i församlingarnas kalendrar som du hittar på pastoratens/församlingarnas webbsidor, eller på deras facebooksidor.

Nationaldagen firas på årsdagen av det första samiska landsmötet eller kongressen som ägde rum 6 februari 1917 i Trondheim. Då samlades för första gången samer  över nationsgränserna för att diskutera och belysa gemensamma frågor. Den gemensamma flaggan godkändes av Nordiska Samerådet 1986 och är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn, Norge . På nationaldagen är det allmän flaggdag i Sápmi. (Källa: samer.se)