Foto: Magnus Aronsson

Rätt om kyrkovalet i Härnösands stift

En artikel i måndagens lokaltidningar i Västernorrland kan uppfattas som att det endast finns tio grupper att rösta på i kyrkovalet om man bor i Härnösands stift. Läs här hur det egentligen ligger till.

· Kyrkovalets motsvarighet till partier kallas nomineringsgrupper. De flesta grupper är bildade speciellt för kyrkovalet, några är lika med ett politiskt parti och några har rötterna i ett parti men är självständiga kyrkopolitiskt.

· I Härnösands stift finns i detta kyrkoval 33 olika nomineringsgrupper som bildats endast för att ställa upp i en enda specifik församling eller pastorat. Det innebär att i de flesta valområden finns en unik lokal grupp att rösta på i valet till kyrkofullmäktige. Utöver dem finns det också andra nomineringsgrupper, med rikstäckande organisation som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige. Vilka dessa grupper är varierar mellan olika församlingar eller pastorat. I några få församlingar finns det bara den lokalt bildade gruppen att rösta på till kyrkofullmäktige.

· I valet till stiftsfullmäktige i Härnösands stift är det tio grupper som kandiderar. Det var dessa grupper som räknades upp i måndagens lokaltidningar. Endast tre av dessa är lika med ett politiskt parti.

· Nio av dessa grupper kan man även rösta på i valet till kyrkomötet om man är bosatt inom Härnösands stift, det vill säga Västernorrland eller Jämtland/Härjedalen. Totalt i hela landet är det betydligt fler grupper som kandiderar till kyrkomötet men övriga grupper går inte till val i den här regionen.

· Kyrkovalet består alltså av tre val: Man röstar lokalt till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet. Det är där all verksamhet för medlemmar och andra bedrivs. Man röstar regionalt till stiftsfullmäktige. Stiftens uppgift är att ge stöd till församlingarna. Man röstar nationellt till kyrkomötet där övergripande frågor hanteras, man kan säga att det är Svenska kyrkans riksdag.

Här finns svar på de vanligaste frågorna om kyrkovalet.