Foto: Lena Nilsson

Porträttet på Elsa Laula

Porträttet på Elsa Laula togs fram till gudstjänsterna, där Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket framfördes. Nu är porträttet skänkt till Orrestaare saemien sibrie (Örnsköldsviks sameförening)

Konstnären Anders Sunna tog fram en installation ”Under Samma Sol” som fungerade som en central samtalsplats med vittnesbörd och ursäktens framförande kring elden. I denna installation ingick tre stora porträtt av samiska kvinnor. Ett av dem var på Elsa Laula. Tanken var att dessa kvinnoporträtt, efter gudstjänsterna, skulle få finna nya hem i Sápmi . 

Stiftskansliet i Härnösand fick i uppdrag att finna ett hem till ett av porträtten i Härnösands stift och Sápmi, vilket blev Örnsköldsviksområdet. Härnösands stift  fick också välja vilken av de tre porträtten som skulle få sitt hem i stiftet. Valet föll på porträttet av Elsa Laula, en samisk ledargestalt i början av 1900-talet. Elsa utmanade makten och tog för sig i en tid då kvinnor inte ens hade rösträtt, och mötte motstånd dels för att hon var same, men också för att hon var kvinna. Elsa Laula var en förgrundsgestalt för den samiska kampen och den som såg till att hela Sápmi fick sitt första landsmöte för över hundra år sedan. Först i Trondheim och sedan i Östersund. År 2018 firades 100-års jubileet till minne av det första landsmötet och det var också då biskop Evas samiska kräkla invigdes.

Vill du läsa mer om Elsa, följ denna länk till en fin artikel på Sametingets hemsida