Nyhetsbrevet 20 september 2022

Handlingsplanen för fortsatt försoning med det samiska folket är klart och finns att läsa via veckans nyhetsbrev. Det handlar om insatser för att stärka samiskt inflytande och delaktighet i Svenska kyrkan, insatser för att främja samiskt kyrkoliv, insatser för att stärka samiska barn och unga, insatser som rör Svenska kyrkans markförvaltning och skogsbruk samt insatser för att öka kunskapen om och respekten för urfolksrätten. Flera av insatserna handlar om att sätta igång långsiktiga processer.