Nyhetsbrevet 10 oktober

Oktober är en månad då fler än annars väljer att lämna Svenska kyrkan och det finns anledning att uppmärksamma allt gott som görs för kyrkoavgiften. Det gör biskop Eva Nordung-Byström och riktar ett varm tack till alla medlemmar, för allt som de bidrar till. Nyhetsbrevet påminner också om några kurser där det finns platser kvar. Och om att stiftskollekterna för nästa år är beslutade.