Foto: Göran Bostedt

Sundsvallsbo prästvigs på söndag

Nyhet Publicerad

På söndag den 21 januari prästvigs Christin Bostedt från Sundsvall, vid en högtid som leds av biskop Eva Nordung Byström. Hon börjar sitt första arbete som präst i Sköns församling.

Christin Bostedt, 31 år, är uppväxt i Sundsvall och började sina studier till präst ganska snart efter gymnasiet. Med avbrott för föräldraledighet och arbete är hon nu klar att ta sin examen och börja jobba.
– Det ser jag jättemycket fram emot, med både stor spänning och stort allvar. Det har varit en lång längtan, säger Christin Bostedt.
Hennes längtan formades redan i barndomen.
–  Trots att jag inte växte upp i en religiös familj upplevde jag en stark känsla av Guds närvaro. Jag skrev böner och sjöng sånger om Gud, och det var inget som formades av min omgivning utan det var en högst personlig Gudserfarenhet som jag burit med mig minnet av, säger hon.

Om präster
Alla prästkandidater har en examen i teologi eller religionsvetenskap samt därefter ett års studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. I utbildningen till präst ingår även att efter prästvigningen arbetar ett år under handledning i en församling i det stift där de vigts, därefter kan de söka fast tjänst.
Att vigas till en tjänst i Svenska kyrkan innebär, enligt Härnösands stifts etiska riktlinjer för vigningstjänsten, en kallelse och livslång hållning som innebär ett särskilt ansvar gentemot Gud, kyrkan och medmänniskorna.

Kontaktperson:
Kajsa Åslin, pressekreterare på Härnösands stift, 070-355 00 17