Präst- och diakonvigning på söndag

Nyhet Publicerad

På söndag den 10 juni vigs Anna Elina Gredander, från Östersund, och Jonatan Wolfbrandt, från Västkusten, till diakon respektive präst vid en högtid i Härnösands domkyrka. Dagen innan tar de sin examen i samband med domkapitlets sammanträde.

Anna Elina Gredander, 29 år, börjar sin tjänst som diakon i Östersunds församling. Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete och betyder att kyrkan har omsorg om människor i utsatta situationer. Anna är uppväxt i Östersund. Hon har en examen som beteendevetare i grunden, tidigare har hon bland annat arbetat som diakoniassistent och pedagog i församlingar i Gävle och Uppsala. Natur och friluftsliv hör till hennes fritidsintressen.

Jonatan Wolfbrandt, 28 år, kommer att arbeta som präst i EFS-kyrkan i Östersund. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) är en självständig organisation inom Svenska kyrkans paraply. Jonatan är uppväxt i Lysekil och har bott på fleras orter på Västkusten och även i London. På fritiden spelar han gärna fotboll och följer det engelska fotbollslaget Arsenal med stort intresse.

Att vigas till diakon eller präst i Svenska kyrkan innebär, enligt Härnösands stifts etiska riktlinjer för vigningstjänsten, en kallelse och livslång hållning som innebär ett särskilt ansvar gentemot Gud, kyrkan och medmänniskorna.

Kontakta gärna undertecknad så förmedlas kontakt för intervju. Bilder på kandidaterna finns för beställning.

Kontaktperson:
Kajsa Åslin, pressekreterare på Härnösands stift, 070-355 00 17