Nyvalda stiftsfullmäktige sammanträder

Nyhet Publicerad

Nyvalda stiftsfullmäktige sammanträder måndag 11 december på församlingsgården i Härnösand.

Efter höstens kyrkoval byttes över hälften av ledamöterna i stiftsfullmäktige ut och tre nya nomineringsgrupper gör entré vid detta nyvalda fullmäktiges första möte. På programmet står att utse ledamöter till stiftsstyrelsen, egendomsnämnden och domkapitlet för de kommande fyra åren.

För frågor kontaktas pressekreterare Kajsa Åslin efter sammanträdet,
tfn 070-355 00 17