Nystart för gudstjänster på pingstdagen

Nyhet Publicerad

På pingstdagen tar Svenska kyrkan en ny kyrkohandbok i bruk. Den innebär nya möjligheter att fira gudstjänst med språk och musik som ligger nära människor i dag. – Den nya handboken ger utrymme för flexibilitet, för både det enkla och folkliga och det djupa och högtidliga, säger biskop Eva Nordung Byström, som medverkar i pingstdagens gudstjänst i Härnösands domkyrka.

En kyrkohandbok beskriver hur olika gudstjänster går till, det vill säga de fasta bönerna och sångerna i till exempel en högmässa, en dopgudstjänst eller en vigsel. Mycket känns igen i den nya kyrkohandboken, annat är nytt. Hur annorlunda en gudstjänst kommer att upplevas framöver, beror på vilka delar i handboken den som är ansvarig för just den gudstjänsten väljer att använda.
– Min bild är att de gudstjänstansvariga kommer att ta ett steg i taget och göra övergången från gammalt till nytt så enkel som möjligt, säger biskop Eva Nordung Byström.

Fakta/Nytt i gudstjänsterna

·      Svenska kyrkans nya kyrkohandbok är den åttonde i ordningen. Den senaste togs i bruk 1986, dessförinnan år 1942.

·      Tidigare fanns sex olika gudstjänster, nu finns en grundordning men med många olika alternativ. Det betyder bland annat att gudstjänsten kan ges en lokal prägel.

·      Vissa alternativ ger särskilt barn möjlighet vara delaktiga. Konfirmandernas möjlighet till delaktighet har stärkts i konfirmationsgudstjänsten, och musik har bearbetats för att stärka församlingssång med barn genom t ex växelsång och "härmning".

·      Nya texter och böner har skapats och språkliga bearbetningar gjorts, bland annat för att lyfta fram och utveckla olika bilder och uttryck för att kunna tala om Gud och vår tro.

·      Ny musik har skrivits med drag av bland annat folkton, gospel och visa.

·      Vigselgudstjänsten är nu gemensam för alla par.

Biskop Eva Nordung Byström medverkar i pingstdagens gudstjänst i Härnösands domkyrka när den nya kyrkohandboken tas emot där, söndag 20 maj klockan 11.

Kontaktperson:
Kajsa Åslin, pressekreterare på Härnösands stift, 070-355 00 17