Drygt en miljon i årets fastekampanj

Nyhet Publicerad

Under årets fastekampanj samlade Svenska kyrkan i Härnösands stift in över en miljon kronor till internationellt biståndsarbete. – Det motsvarar drygt 4 kronor per medlem i stiftet. Det är ett bra resultat men vi siktar ändå på att öka nästa år, säger Maria Wålsten, internationell sekreterare på Härnösands stift.

Årets kampanj hette Att resa sig starkare och fokuserade på Svenska kyrkans psykosociala arbete med människor som drabbats av katastrof eller konflikt och tvingats fly sina hem.
– Vi ville visa vad det är som gör att människor kan gå från att överleva till att leva. Från att få tillgång till det basala, som mat och vatten, till att få kraft till att komma tillbaka till ett normalt liv, säger Maria Wålsten.

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och internationellt arbete ingår i varje församlings uppdrag. I församlingarna finns ofta en internationell grupp som samordnar, planerar och utvecklar det internationella arbetet. I gruppen finns plats både för den som vill göra en liten och tidsbegränsad insats och för den som vill lägga ner mer tid. Insamlandet av pengar sker genom olika aktiviteter, allt från att skramla med bössor, modevisningar, lotterier och traditionella missionsauktioner till kollekt i kyrkan.
– Jag vill rikta ett stort tack till alla som engagerat sig och skänkt pengar, säger Maria Wålsten.

Svenska kyrkans internationella arbete bedrivs i samverkan med ACT-alliansen som består av kyrkor och andra nätverk i hela världen. Totalt i landet samlade fastekampanjen in 31,6 miljoner kronor till det internationella biståndsarbetet.

I Härnösands stift ingår Svenska kyrkans församlingar i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen.

Foto bifogas för fri användning. Ange fotograf: Kerstin Stickler.

Kontaktperson: Maria Wålsten, internationell sekreterare Härnösands stift, 0611-254 67