Foto: Kajsa Åslin

Nu firar vi sommar och mångfald

Tänk dig sommarens blomsteräng utan dess variation i färger, former, dofter och artrikedom. Tänk om vår vackra sommarnatur skulle sakna färger, bara vara svartvit. Så enahanda och trist!

Varje sommar förundras jag över hur landskapet kläs i så många vackra färger. Och jag vet att det är många med mig som gläds över sommarängens mångfald. Ändå verkar det som att vi människor har svårt att inse att det sättet att se på naturen också kan innefatta oss själva. Vi är ju också en del av naturen. Mångfalden och variationsrikedomen bland oss människor – med olika personligheter, fallenheter och identiteter – är lika naturlig som den är bland blomstren på sommarängen.

Under sommartiden firas pridefestivaler på många platser runt om i landet, även här i Härnösands stift. En del menar att det inte behövs, att vi talat nog om våra olikheter. Det håller jag inte med om. Vi människor är fortfarande väldigt snabba på att tänka svartvitt när det gäller vårt sätt att se på varandra, på oss själva med för den delen. Trots att vi alla ingår i naturen färgrikedom, det som regnbågssymbolen som priderörelsen gjort till sin, vill påminna om.

Svenska kyrkan deltar i flera av pridefestivalerna, tidigare i juni i Härnösand, nu närmast i början av juli i Sundsvall och i Timrå, i slutet av augusti i Östersund. Som biskop är jag glad och stolt över det engagemanget. Regnbågens symbolik kommer från bibeln, där den ses som ett tecken på Guds kärlek och beskydd av alla varelser på jorden, ingen undantagen. Regnbågen påminner om att vi, oavsett kultur, religion, kön, eller sexuell identitet/läggning hör samman i en färgglad mångfald, där alla har samma värde och rätt. Den påminner oss om att världen, precis som regnbågen, aldrig kan vara hel och komplett utan den mångfalden. 

Därför ska vi inte se på tillvaron, varandra och oss själva på ett svartvitt sätt. Om vi är öppna för den mångfacetterade verklighet som vi alla är en del av, så hjälper det oss att inse att vi alla har en plats i verklighetens färgskala. Och har vi alla en plats, då har också livet ett värde och en mening. 

Regnbågens symbolik kommer från bibeln, där den ses som ett tecken på Guds kärlek och beskydd av alla varelser på jorden, ingen undantagen.

Eva Nordung Byström, biskop

Som Guds skapade medskapare har vi alla fått uppdraget att förvalta och vårda vår skapelse, ta ansvar för vår natur och vår miljö. Men det uppdraget innebär också vi ska inse och behandla varandra utifrån det faktum att var och en av oss är del av en färgskimrande himmelsk blomsteräng, och att vi därför aldrig ska betrakta och behandla varandra ur ett svartvitt perspektiv.

Tillvaron är inte svartvit, därför är heller ingen av oss det. Så låt sommarängens färgprakt och mångfald utmana dig att våga skimra och blomma i de färger som är dina, men också att se dina medmänniskors färgrikedom.

I Gamla Testamentet Apokryfer skriver författaren till Jesus Syraks vishet, i bokens 39:e kapitel: Ni skall sprida vällukt som rökelsen och gå i blom som liljan. Sprid er vällukt, stäm upp er lovsång och prisa Herren för alla hans verk… Allt vad Herren har skapat är underbart…  Allt har skapats för sitt ändamål.

Med önskan om en färgrik sommar,
Eva Nordung-Byström, biskop i Härnösands stift