Foto: Kristin Vogt

Månadens bön januari 2021

Fyll oss, o Herre, med tacksamhet inför årets många möjligheter. Skänk oss visdom, mod och klarsyn när vi ställs inför förvirring, förtvivlan och rädsla. Hjälp oss att se hur var och en av oss, utifrån våra förutsättningar och gåvor, kan bidra till fred, sanning och kärlek, och fyll oss med beslutsamhet att klä våra drömmar och ord i handling.

Brother John Charles
ur "Book of a Thousand Prayers"