Foto: Kristina Litvjak/Unsplash

Månadens bön i september 2022

Herre, nu vill jag be till dig
för alla människor av god vilja, 
som genom politiskt arbete vill
verka för ett gott samhälle åt
alla människor. Jag vill be för
rättvisa och gemenskap över 
alla gränser. Herre, många
politiker har tillgång till makt
och de som har makt
missbrukar den lätt. Honnörsord
blir tomma och kortsiktiga
lösningar, vinner flest röster.
Ibland blir jag besviken och
uppgiven men jag förstår att
jag måste fråga mig: Vad har
jag del i? Hur tar jag själv mitt
ansvar för samhället? Vad är
jag beredd att offra för att
andra ska få det bättre?
Herre, hjälp mig att se vad som är rätt,
inte bara för oss själva nu, utan
för framtiden och för dem som
bor utanför mina staket. 

Caroline Krook
Bön 634 i Bönboken, tradition och liv