Foto: Chris Lawton

Månadens bön i september 2020

Hösten är min tid, Herre.
Jag älskar septemberkvällars
mörka, mjuka värme.
Hösten ger mig ingen oro,
bara vila.
Tack för tryggheten
i mörka kvällar. Tack för ro
mitt i storm och regn.
Herre, Tack för egen växt
och mognad år för år
– närmare dig för varje år.

Bön 609 i Bönboken tradition och liv