Foto: Pixabay

Månadens bön i oktober 2021

Månadens bön i oktober är Förenta nationernas bön. FN-dagen infaller alltid 24 oktober till minne av att FN:s permanenta medlemsstater ratificerade FN-stadgan detta datum 1945.

Herre, vår jord är bara ett stoftkorn
i världsalltet. Det är vår uppgift
att göra den till en
planet där ingen skall behöva
plågas av krig, hunger eller
fruktan eller vara utestängd från
andra i meningslöst främlingskap
för sin härstamnings, hudfärgs
eller världsåskådnings skull. 
Gud, ge oss mod och förutseende
att ta itu med detta redan nu, så att
våra barn och barnbarn en gång med
stolthet kan bära namnet människa.

Bön 692 i Bönboken Tratidion och liv.