Foto: Johannes Frandsen

Månadens bön i november 2023

Evige Gud,
du som samlar helgonens skara, 
låt deras förebild väcka oss
till ett evigt liv,
så att vi inte bara firar deras minne
utan också följer dem i tro
och goda gärningar. 
Som genom din Son
Jesus Kristus, vår Herre,
som lever och verkar med dig
och den heliga Anden, 
från evighet till evighet.
Amen

(ur Den svenska psalmboken)