Meny

Månadens bön i november 2018

Herre låt ditt eviga ljus lysa för oss.

Så många ljus lyser på gravarna
idag. Herre, var hos alla som
sörjer. Hjälp oss att tacksamt
ta vara på våra goda minnen
och utan rädsla blicka mot
framtiden. Herre, bevara mig
från bitterhetens tagg, hjälp
mig att leva för de levande den
tid jag har kvar. Tack för att
du blev människa för vår skull,
för att du var bland oss, som
så ofta vandrar i mörker och
dödsskugga. Efter det finns
ingen riktig ensamhet mer:
någonstans i mörkret finns
du, någonstans hör du all gråt,
någonstans lyssnar du. Herre,
låt ditt eviga ljus lysa för oss.

Bön 748 i Bönboken tradition och liv