Månadens bön i mars 2024

Nu är det fasta - helig fastetid. 
Det är inte bara mat som behövs
för att man ska kunna leva
- vi måste ha kärlek också.

Hjälp oss att avstå från det
som är onödigt
och se till vad som verkligen är viktigt.
Prisad vare du Herre.

Bön 184 i Bönboken tradition och liv