Foto: Pixabay

Månadens bön i mars 2023

In i den mörka världen
kommer en snödroppe,
en välsignelse med hopp om frid
som bär i sig ett grönt hjärta: 
en symbol för Guds kärlek, 
som ständigt förnyas.

Kom och bo i vårt mörker, 
Herre Kristus,
ty mörkt och ljust är lika för dig.
Må naturens vita ljus av hopp, 
påminna oss om din födelse
och lysa upp vår färd genom
Fastan och bortom den. 

Bön ur Bönboken-tro och liv