Månadens bön i mars 2018

Gud, du är vår mor och far, 
Jesus, du är vår bror och vän,
du heliga Ande som vakar 
över oss alla.
Vi ber om liv och rättvisa
för flickor och kvinnor,
för pojkar och män.
Vi ber om rättvisa i skolan,
arbetet och politiken.
Vi ber för de hungriga och 
hemlösa,
för dem som plågas av krig,
och dem vars kroppar inte får
vara i fred.
Gud, du är vår mor och far,
Jesus du vår bror och vän,
du heliga Ande som vakar över
oss alla,
ge oss kraft och mod,
glädje och fred.
I Jesu namn. 

Bön 223 i Bönboken Tradition och liv