Foto: Jonathan Bean

Månadens bön i maj 2023

Vi tackar dig Gud för vårt dagliga arbete.
Låt oss förstå att vi inte arbetar för oss själva
utan för hela den värld du skapat.
Ge oss glädje, kraft och skicklighet.
Hjälp alla som har ett tungt och enformigt arbete,
alla som har dåligt betalt och dåliga villkor,
alla som finner sin trygghet hotad
då näringslivet förändras.
Välsigna arbetsplatser och organisationer,
avtal och förhandlingar, ekonomiskt
liv och ekonomisk politik.
Var oss nära i det som är lätt
och i det som är svårt, nu och alltid.

Bön 419 i Bönboken tradition och liv