Foto: Gustaf Hellsing

Månadens bön i maj 2020

Som vintergäck och vitsippa
lyfter vi våra vinterbleka ansikten
mot dig, du Skapare. Som vårens
doft av mylla och multnande gräs,
som röken från våreldarna stiger
vårt tack till dig, o Gud.   

Bön 399 i bönboken tradition och liv